Proizvodi

kliknuti na linkove ispod:

- MAŠINE ZA FLEKSO ŠTAMPU >>

- MAŠINE I OPREMA ZA KONFEKCIONIRANJE HIGIJENSKOG PAPIRA >>

- MAŠINE ZA KESE I DžAKOVE >>

- MAŠINE ZA REZANJE PAPIRA >>

- MAŠINE ZA PREMOTAVANJE PAPIRA I FOLIJA >>

- MAŠINE ZA ADING I TELEFAKS ROLNE >>

- MAŠINE I OPREMA ZA SPIRALNO MOTANJE PAPIRNIH CEVI >>